ኣብ ሞንጎ ኣባላት፣ ሕብረተሰብ፣ ትምህርታዊ ትካላት፣ ፋብሪካታትን ተመራመርትን ሞያዊ፣ ሳይንሳውን ልምዳውን ልውውጥ ተሞክሮ ብግባር ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር ምፍጣር፡፡ Providing scientific and professional consultation for undergraduate, post graduate & doctoral students both inside and outside Ethiopia.