ብዛዕባ ዓ.ማ.ሙ.ት

ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ (ዓ.ማ.ሙ.ት) ቅድም ክብል Tigria Scientific and Academic Network (TSAN) was established in 2010 in an online conference held in the presence of participants from all continents (Europe, Africa, N.America, Australia, Asia, and The Middle East). Since

ራእይ

ኣብ ሞንጎ ኣባላት፣ ሕብረተሰብ፣ ትምህርታዊ ትካላት፣ ፋብሪካታትን ተመራመርትን ሞያዊ፣ ሳይንሳውን ልምዳውን ልውውጥ ተሞክሮ ብግባር ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር ምፍጣር፡፡ Providing scientific and professional consultation for undergraduate, post graduate & doctoral students both inside and outside Ethiopia.

ልኡኽቶ

ትምህርታዊ ዑደታት ምክያድ፣ ሳይንሳዊ ምርምራት ምክያድ፣ ስራሕቲ ዓቕሚህንፀት ምስራሕ scientific seminars and academic competitions to the scientific and academic community of Tigray. Tigreans Scientific and Academic Network (TSAN) is a nonpartisan international network of the scientific and academic community of Tigreans which aspires to

ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ናትኩም እዩ!

ተማሂርና ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፃሕና ብኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብር ሕብረተሰብ እዩ፡፡ ተሓባቢርና እጃምና ነወፊ፡፡

ንኣባልነት ሎሚ ይመዝገቡ!

ሓፈሻዊ ኣኼባ ትግራይ ፳፻፲

ሓፈሻዊ ኣኼባ ትግራይ ፳፻፲

Tigrai- Grand Conference-2018 in Tigrai Quo vadis Tigrai? “Quad-Helix as a Vector for Building Knowledge-based Economy and Society in Tigrai” Proposed Tracks/Themes Note: This document contains the broad tracks/themes as well as the specific issues that will be addressed during

Read more

ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት

ኣብ 2010 ዓ/ም ብዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ካብ ዝተዳለወ ነፃ ሕክና ተረባሕቲ ካብ ዝኾኑ ግለ-ሰባት ኣነ ሓደ ነይረ፡፡ ኩሉ ዝሃቡና ግልጋሎት ኸፊለሉ ተዝኸውን ኣምኽኣልኩዎን፡፡ ደቅና ምስጋ ይብፀሓዮም ክሳብ ገዛና መፂኦም ሓኪሞምና፡፡

ኣይተ ሓጉስ ገብሩ ሓረስታይ

ክልተ መምሃራን ናብ ክፍልና ኣትዮም እንተምህሩና ኣነ ተምሃሪት 9ይ ክፍሊ ነይረ፡፡ እቶም ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ዝመፁ መምግራን ብጣዕሚ ጎበዛት ነይሮም፡፡ ዘምሀሩና ኩሉ ግልፂ ነይሩ፡፡

ወ/ሪት ማህሌት ተምሃሪት

ፃውዒት መፅናዕታዊ ፅሑፍ

ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ኣብ ክረምቲ ፳፻፲ ኣብ ዘካይዶ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣብ እዋናዊ ዛዕባታት አተኩሮም ዝፅሕፉ ተመራመርቲ ፅሑፋቶም ከቕርቡ ፃዊዕት የቕርብ፡፡ ድሌትን ክእለትን ዘለኩም ኩሉኹም እቶም መፅናዕትታት ዝምልከት ዝርዝር መግለፂ ካብዚ ቀፂሉ ብምንባብ ፅሑፋትኩም ክትልእኹ ንላቦ፡፡